top of page

​Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Anlaşmanın tarafları

 

 

1.1 İstanbul adresinde bulunan TISSUBELLE

 

Teşvikiye Mahallesi, Osman Fahir Seden Sokak, Kılıç HAN No:6/5 Kat:1

 

Şişli/İstanbul 34365 (bundan sonra TISSUBELLE olarak anılacaktır)

 

 

 

1.2 www.tissubelle.com internet sitesinin bir üyesi olan üyelik adresi üzerinden kendilerine verilen adreste bulunan internet kullanıcısı (bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır).

 

 

 

2. Sözleşme konusu

 

2.1 Bu anlaşma, www.tissubelle.com ve TISSUBELLE tarafından sunulan hizmetlerden, belirlenen ürün ve fiyatlardan yola çıkarak satışa sunulan ürünlerden yararlanabilmek için üyenin koşullarını düzenlemektedir.

 

 

 

3. Anlaşmanın sağlanması

 

3.1 Bu sözleşmede açıkça taahhüt edilmeyen herhangi bir konu, eğer varsa TISSUBELLE’ye karşı yorumlanamaz. TISSUBELLE tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, TISSUBELLE web sitesinde yer alan ürün ve hizmetler için web sitesinde açıklanan fiyatları talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

 

 

3.2 Bu üyelik sözleşmesi, üyeye herhangi bir maddi taahhüt veya yükümlülük getirmez. Üye, sadece www.tissubelle.com web adresi üzerinden sipariş edilecek ürünün bedelini ve servis ücretini ve bunlarla ilgili diğer ücretleri ödemelidir. Üyelik için ek ücret talep edilmeyecektir.

 

 

 

3.3 Üye, www.tissubelle.com internet sitesinin üyelik işlemleri sırasında verilen kişisel ve diğer bilgilerin yasalardan önce doğru olduğunu ve bu bilgilerin yanlışlığı nedeniyle TISSUBELLE'nin karşılaşacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

3.4 Üye, diğer kişilere veya kurumlara, kendilerine verilen ve www.tissubelle.com internet sitesine üye oldukları şifreyi veremez ve Üyenin bu şifreyi kullanma hakkı sadece kendilerine aittir. TISSUBELLE’nin söz konusu yetkisiz kullanımdan kaynaklanan tazminat ve diğer hak iddiaları, bunun sonucunda ortaya çıkacak tüm yükümlülüklere ve üçüncü tarafların veya TISSUBELLE’ye karşı resmi makamların talep ve taleplerine karşı ayrılır.

 

 

 

3.5 Üye, www.tissubelle.com internet sitesi üyelerine özel hizmetlerden yararlanırken, ihlali ihlal etmeden ve mevzuatın yasal hükümlerine uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'ye bağlanacaktır.

 

 

 

3.6 TISSUBELLE, üye verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından ve üye yazılım ve verilere olabilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

3.7 TISSUBELLE’nin internet sitesinde yer alan tüm materyaller ve belgeler sadece TISSUBELLE’nin mülkiyetindedir ve bu tür materyaller ve belgelerle ilgili telif hakları ve / veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve bu tür materyaller ve belgeler Gerekli izin olmadan üye tarafından kullanılır, edinilir ve değiştirilir. Bu sitede adı geçen diğer şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markaları olup, fikri mülkiyet hakları kapsamında ayrı olarak korunmaktadır.

 

 

 

3.8 Müşterinin web sitesinde kullandığı tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, ilgili Banka veya benzeri Kart Kuruluşları ve çevrimiçi üye arasında, TISSUBELLE'den bağımsız olarak gerçekleştirilir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler TISSUBELLE tarafından görülmez veya kaydedilmez).

 

 

 

3.9 TISSUBELLE internet sitesinden satın alınan üyeler sadece TISSUBELLE’ye iade edilebilir. Geri dönüş ürünleri için kargo ücretleri bir defaya mahsus olmak üzere TISSUBELLE'ye aittir.

 

 

 

3.10 Üye, satın alınan ürünü iade etmek istediğinde, faturasını sunması gerekir.

 

 

 

3.11 Kullanılmış ürünler yine de iade edilemez.

 

 

 

3.12 TISSUBELLE internet sitesi üzerinden satılan ürünler için ödeme sadece bir kredi kartı veya Paypal ile yapılabilir.

 

 

 

3.13 Taraflar, TISSUBELLE’nin bilgisayar kayıtlarının, Medeni Usul Kanununun 193. Maddesi ile uyumlu tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul edileceğini ve söz konusu kayıtların bir kanıt sözleşmesi oluşturduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 

4. SÖZLEŞMENİN DÖNEMİ VE FESİH

 

4.1 Bu anlaşma, üyenin kabullerini beyan ettiği için yürürlüğe girer. TISSUBELLE, üyeye sunumu üzerine anlaşmayı kabul etmiş sayılır ve üye tarafından onaylanmayan anlaşma, TISSUBELLE’ye karşı kullanılamaz.

 

Bu anlaşma, üye üyeliğini iptal edinceye veya üyeliklerinin TISSUBELLE tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalır. TISSUBELLE, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde üyenin üyeliğinin iptali ile tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

 

 

 

5. Anlaşmazlıkların çözümü; iş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

 

 

6. GEÇERLİLİK

 

6.1 Üyelik kaydı, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm makaleleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettikleri anlamına gelir. Bu anlaşma, üye üye olur olmaz karşılıklı olarak kabul edilir. Üyenin elektronik ortamda onay vermesi yeterlidir ve üyenin imzası ayrıca gerekli değildir.

 

 

 

bottom of page